Sunday, December 21, 2014

Beograd mon amour 158

Glavna pošta, Takovska

Zvanična verzija kaže:

Na mestu prizemnih trošnih kuća, uglavnom dućana polovne robe, izgrađena je 1934-1938. zgrada Glavne pošte (Štedionice). Prvobitni projekat je delo Josipa Pičmana koji je dobio prvu nagradu na javnom konkursu, ali u toku gradnje zahtevane su izmene, pa je zgrada dobila ovakvu kamenu fasadu, po projektu Vasilija Mihajloviča Androsova.

No comments:

Post a Comment

PRIčE iz JUžNOG POTOKA

GaYda Mario

My photo
svakom keru je potreban kerovođa

Čitaoci