Tuesday, June 24, 2014

PRIčE iz JUžNOG POTOKA 3

Ko je propustio epizodu 1    k l i k
Ko je propustio epizodu 2    k l i k


Svaka sličnost sa stvarnim likovima i događajima je namerna.

4 comments:

PRIčE iz JUžNOG POTOKA

GaYda Mario

My photo
svakom keru je potreban kerovođa

Čitaoci